Sales Evaluatie voor optimale verkoopresultaten

sales evaluatie

Sales Evaluatie als optimalisatietool Het in kaart brengen van de actuele toegepaste verkooptechnieken en bedrijfsprocedures is een belangrijkste eerste stap om tot inzichten te komen.Sales Evaluatie omvat het evalueren en analyseren van deze elementen. Door middel van Mystery Shopping en/of Mystery Calling worden uw commerciële medewerkers en verkopers actief benaderd.Hierbij wordt nagegaan hoe ze precies […]