Wat is de verkoopcyclus?

wat is de verkoopcyclus

Definitie van de verkoopcyclus De verkoopclyclus is een opeenvolging van fases die een klant helpen aankopen. Voorwaarde hiervoor is dat je enkele verschillende stappen, verschillende fases (h)erkent en respecteert.We noemen de verzameling van de verschillende stappen binnen een verkoopproces de verkoopcyclus. De verkoopcyclus bestaat uit vier fases.Elke verkoopsituatie doorloopt deze fases. Het is niet aan […]