Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Elke bestelling/betaling betekent aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden.


Artikel 2

De factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum.
Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van € 25 als schadebeding).


Artikel 3

De facturen zijn contant betaalbaar zonder enige korting.
Zij zijn niet onderworpen aan de BTW.
(Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.)


Artikel 4

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Turnhout bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Bart Daems

Snelle vraag?

 
Ik heb de Privacy- en Cookie policy goed gelezen en ik ben hiermee akkoord.